ØSTRE RUD VELFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 993296295

Forretningsadresse:
c/o Jon Vestli
Henry Ruuds vei 10
3530 RØYSE
Stiftelsesdato:
2008-10-15