RINGERIKE OG HOLE LUFTSPORTKLUBB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 993359084

Hjemmeside:
www.rhlsk.net/
Forretningsadresse:
Øvre Grøndokkvei 30
3531 KROKKLEIVA
Stiftelsesdato:
1978-04-01
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Øvre Grøndokkvei 32
3531 KROKKLEIVA