RINGERIKE VOCALIS

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Org.nummer: 993646644

Forretningsadresse:
Hole kirkekontor
Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE
Stiftelsesdato:
2009-03-28
Frivillig organisasjon:
Nei