SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKENS SENIORFORENING

Religiøse organisasjoner

Org.nummer: 997229231

Hjemmeside:
sdasenior.no
Forretningsadresse:
Syvendedags Adventistkirken
Røyseveien 41
3530 RØYSE
Stiftelsesdato:
1989-11-19
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 124
3529 RØYSE