RINGERIKE SKYTESENTER SAMARBEIDSUTVALGET

Drift av idrettsanlegg

Org.nummer: 999221203

Hjemmeside:
www.ringerike-skytesenter.no
Forretningsadresse:
Vestre Buttentjern
3514 HØNEFOSS
Stiftelsesdato:
2011-05-26
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
c/o Snorre Skar
Rudvangveien 13
3530 RØYSE