ELSTANGEN VEL

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 999248292

Forretningsadresse:
c/o Jørgen Jevne
Klokkerenga 4
3531 KROKKLEIVA
Stiftelsesdato:
2011-03-10
Frivillig organisasjon:
Nei