Vi må alle bidra i  samfunnsdugnaden
Det er veldig viktig at foresatte informerer sine unge om de regler som er anbefalt, og at de unge selv følger anbefalingene. For at vi alle skal kunne komme raskt tilbake til en normalsituasjon er oppfølging av smittevernreglene avgjørende. De fleste ungdommer i Ringerike og Hole har håndtert situasjonen godt, men vi forstår at mange synes dette er vanskelig. Både politi og kommunene håper alle vil bidra til å forhindre smittespredning, og bidra til at færrest mulig blir smittet eller smitter andre.

Råd fra helsemyndighetene som må følges er:

  • Hold to meters avstand til hverandre.

  • Unngå ansamlinger med flere enn 5 personer.

  • Vaske hendene ofte.

  • Ikke del drikke med hverandre.

Politiet og utekontakten har observert samlinger av ungdom som er bekymringsfull. Det er for mange samlet på samme sted, og dette medfører en økt risiko for smitte.  

Politiet og kommunene vil være ute
I maidagene vil både politiet og kommunalt ansatte være ute og gi råd, veiledning og hjelp til befolkningen. Dersom det observeres ansamlinger som betraktes som risikopreget for smittespredning, enten i form av antall personer eller grad av beruselse, vil det kunne medføre bortvisning. For ungdom under 18 år vil vi forsøke å varsle foresatte, som må påregne å hente sine ungdommer.

Sør-Øst politidistrikt har egne sider på Facebook og Instagram som det anbefales å følge. Her vil det bli gitt fortløpende informasjon om situasjonsbildet. Ungdomskontaktene har også en egen Facebookside og Snap Chat som kan følges. 

Politiet, Ringerike kommune og Hole kommune håper alle bidrar til at vi kan komme tilbake til normalsituasjon så raskt som mulig. Både foresatte og de unge selv må bidra til at våren blir så trygg som mulig.

Takk for hjelpen!

 

Politikontakt Terje Hoch-Nielsen

Slt-koordinator Karianne Berg