Priser og gebyrer 2020

16. juni 2020

Priser for oppmåling, plan- og byggesaker finner du her
Priser for øvrige kommunale tjenester finner du her
Priser for vann og avløp finner du her

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss