Priser og gebyrer 2020

17. desember 2019

Priser for oppmåling, plan- og byggesaker finner du her
Priser for øvrige kommunale tjenester finner du her.
Priser for vann og avløp finner du her

Priser og gebyrer 2019

15. januar 2019

Priser for oppmåling, plan- og byggesaker finner du her.
Priser for øvrige kommunale tjenester finner du her.
Priser for vann og avløp finner du her.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss