Priser og gebyrer 2019

21. desember 2018

Priser for oppmåling, plan- og byggesaker finner du her.
Priser for øvrige kommunale tjenester finner du her.
Priser for vann og avløp finner du her.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss