Priser og gebyrer 2019

21. desember 2018

Priser for oppmåling, plan- og byggesaker finner du her.
Priser for øvrige kommunale tjenester finner du her.
Priser for vann og avløp finner du her.

Priser og gebyrer 2018

18. desember 2017

Priser for vann og avløp finner du her.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss