Priser og gebyrer 2020

17. desember 2019

Priser for oppmåling, plan- og byggesaker finner du her
Priser for øvrige kommunale tjenester finner du her.
Priser for vann og avløp finner du her

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss