Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear

Priser og vilkår

Eleven betaler en egenandel. Størrelsen på egenandelen kan endres som følge av politiske vedtak i kommunestyret. Ved tildelt plass må egenandelen betales dersom det ikke er gitt skriftlig melding til skolens administrasjon om frafall av plassen innen tidsfristen oppgitt ved tildeling.
Fristen for å melde elev ut av kulturskolen er 01.06 for påfølgende høstsemester, og 01.12 for påfølgende vårsemester.

For 2020 utgjør egenandelen 1 803,- kr per semester. Ved sen start i semesteret, etter 10.2 for vår og etter 1.10 for høst, reduseres prisen med kr. 96,- per mistet undervisningstime.

Det betales også følgende materialavgift per semester:

    Kr. 309,-  for teater, kulturmix og kunst

    Kr.103,- for musikkbarnehage, gitar, slagverk og  fiolin

    Kr. 52,- for piano, kor, dans og komposisjon

Egenandelen kan bli endret i løpet  av studieåret etter budsjettvedtak i kommunestyret i 2020.

Det kan gis refusjon av egenandel ved tap av undervisning ut over to ganger pr. halvår dersom dette skyldes mangel på vikar ved lærers fravær. Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeure utløser ingen refusjon.

Ved sykdom eller skade, som forhindrer eleven i å delta på undervisning, gis det – etter innlevert søknad og legeerklæring før semesterets slutt – fratrekk på egenandel neste semester.

Manglende betaling av egenandel medfører tap av elevplass.

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss