Private drikkevannsprøver

 

Eieren av en enkeltvannsforsyning er selv ansvarlig for at drikkevannet er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.

Eurofins tilbyr følgende analyser:

Kjemiske, mikrobiologiske og fysiske parametere i henhold til Drikkevannsforskriften (Analysepakke A og B, samt plantevernmidler)

Skjema finner du her

Du kan henvende deg til kommunens publikumskontor for å få prøveflasker som skal benyttes til drikkevannsprøver.

Rutiner og innlevering av prøveflasker kontakt Monserud renseanlegg  tlf. 32113240.

Kostnader angående  private drikkevannsprøver blir belastet hver enkelt kunde.

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss