Eurofins tilbyr følgende analyser: https://vannshop.eurofins.no/

Du kan henvende deg til Eurofins for å bestille prøveflasker som skal benyttes til drikkevannsprøver. https://emballasje.eurofins.no/

Rutiner og innlevering av prøveflasker, kontakt Monserud renseanlegg  tlf. 32113240.

Kostnader angående  private drikkevannsprøver blir belastet kunde direkte.