Vi har modernisert og utviklet Hole kommunes logo og grafiske uttrykk. Herunder også satt i system hvordan hver enkelt virksomhet skal kommuniseres som en del av hovedlogoen til Hole kommune. En enkel innføring av grafiske elementer for å styrke identiteten til kommunen er også utviklet. Målet er at innbyggerne skal kjenne igjen vår virksomhet uansett enhet eller del av kommunen de er i kontakt med, og over tid bygger vi troverdighet og forståelse for kommunikasjon. Den grafiske profilen er således en viktig del av kommunens omdømmebygging. Du kan lese mer om bruk av logoen og grafiske elementer samt retningslinjer i profilguiden for Hole.