Trenger du noen å snakke med?

06. juli 2022

Mange frivillige organisasjoner tilbyr støtte og informasjon. Flere har hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper som kan være til god hjelp.

Rus og psykisk helsehjelp

30. juni 2022

Kommunalt psykisk helsearbeid skal ha fokus på at mennesket i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet. Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker som har behov for psykisk helsehjelp ved å formidle tro på bedring, mulighet til å ta egne valg og påvirke eget liv.

Kommunepsykolog - tilbud til gravide, barn, unge og deres familier

27. september 2016

Kommunepsykologen i Hole jobber forebyggende med psykisk helse både på individ- gruppe- og systemnivå.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss