www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp er et selvhjelpsverktøy for mestring av egne følelser. Med røde og grønne tanker lærer barnet å framsnakke seg selv. Verktøyet er utformet som et skrin og skal lære barn og ungdom enkle selvhjelpsteknikker. Det er barnepsykologspesialist Solfrid Raknes som har utviklet skrinet i samarbeid med sentrale fagfolk innen det norske psykisk-helsevernmiljøet.

Barna i Hole møter i dag prinsippene fra metoden "Psykologisk førstehjelp" på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten, samt som eget undervisningsopplegg i barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Barnehagene i Hole vil fra og med høsten 2016 ta i bruk verktøyet "Grønne tanker – glade barn" som er en del av serien "Psykologisk førstehjelp".

"Grønne tanker – glade barn" skal hjelpe barna å forholde seg aktivt til egne følelser og lære seg å styrke de gode tankene for å dempe de negative følelsene i vanskelige situasjoner.

Å være i stand til å forstå følelsesreaksjoner og regulere egne følelser er viktige ferdigheter for å fungere og takle en vanlig hverdag.

Tenkebamsene Rød og Grønn er konkrete hjelpemidler som er sentrale i metoden. Tanker som skaper vonde følelser og trøbbel, kalles rødtanker. Tanker som skaper glede, trivsel og trygghet, kalles grønntanker. Måten vi tenker på påvirker våre følelser og handlinger. Vi kan reagere helt ulikt i akkurat samme situasjon avhengig av hva vi tenker om situasjonen.

 

Hva ønsker vi at dere foreldre/foresatte?

Å være foreldre handler i stor grad om å kunne håndtere egne følelser og behov for så å kunne møte barnets behov. Dette er ikke alltid like enkelt. Dere er barnas viktigste rollemodeller. "Perfekte foreldre" finnes ikke, våg å være i utvikling sammen med barnet ditt!

Her er noen tips til hverdagen:

  • Spør om barnet kan vise/tegne/fortelle om tenkebamsene rød og grønn og hvordan man bruker dem.
  • Sett ord på følelser som viser seg i hverdagen (barnets, dine og andres).
  • Hjelp barna å gjenkjenne og beskrive hva de kjenner i kroppen og sett ord på følelsene.
  • Vis interesse når barna sier hva de tenker og føler.
  • Bruk begrepene rødtanker og grønntanker ofte nok til at de blir en del av barnas hverdagsspråk.
  • Sett ord på egne følelser, rødtanker og grønntanker når du tar deg selv i å overreagere eller gjøre noe litt dumt. Slik kan noen av hverdagens "småfeil" bli utgangspunkt for læring og barna kan se hvordan du som voksen håndterer vanskelige situasjoner.

Tanker og følelser er en viktig del av hverdagen til barna og vi ønsker derfor å snakke med dere foreldre/ foresatte om tanker og følelser som barna uttrykker både hjemme og i barnehagen. Sammen kan hjelpe barna til å handle i tråd med Grønn. La oss snakke om tanker og følelser på samme måte som vi snakker om solkrem, hoste, skiftetøy, mat, soving, dagens aktiviteter, små og store hendelser.

Tiltaket "Grønne tanker-glade barn" gjennomføres i samarbeid med Helseavdelingen i kommunen. Alle er velkommen til å ta direkte kontakt med barnehagen, helsesøster eller kommunepsykologen hvis dere opplever at barnet det vanskelig, eller dere ønsker veiledning i bruk av "grønne tanker – glade barn".  Det er lettere å hjelpe hvis vi kommer tidlig inn, så ta kontakt så tidlig som mulig.

 

 

Del dette:

Skjema