www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Råd og veiledning til lokalt næringsliv under korona-panedemien

Næringslivet står overfor store utfordringer knyttet til koronaviruset.  Det gjøres en stor innsats for å hindre smittespredning, og for å dempe de økonomiske virkningene i denne ekstraordinære situasjonen. Alle trår til, både på lokalt og nasjonalt nivå. Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset er godt informert om på de flere informasjonsplattformer. Vi er glade for å se at  blant annet bankene stiller opp, og at de oppfordrer både privatpersoner og bedriftskunder til å ta kontakt.

Her er lenker til de mest relevante informasjonsplattformene for næringslivet:

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/

Viken fylke: Flere støtteordninger for næringslivet i Viken – NB korte frister

NAV: https://www.nav.no/no/bedrift

Innovasjon Norge: https://www.innovasjonnorge.no/

NHO: https://www.nho.no/

Virke: https://www.virke.no/

Regional næringsportal finner du her

 

 

Del dette:

Skjema