LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Redusert kapasitet på byggesaksavdelingen - vi holder ikke saksbehandlingsfrister

Byggesak mangler for tiden ressurser og vi greier ikke å overholde saksbehandlingsfrister. Det er vanskelig å anslå når en sak vil være ferdigbehandlet, men de eldste sakene behandles først og vi jobber hardt for å redusere saksbehandlingstiden. Saksbehandlere vil ikke prioritere å svare på spørsmål om saksbehandlingstid, og vi prioriterer behandling av saker foran generell veiledning. Vi beklager de ulempene dette medfører.

 For å få til en raskest mulig behandling av byggesaker holder vi telefonen til byggesaksavdelingen åpen mandag og torsdag mellom kl. 10:00-14:00.
Avdelingens nye telefonnummer er 469 26 160. For å komme til byggesak, trykk 1. Telefontid på de andre fagområdene på avdelingen (menyvalg 2-9) er mandag – fredag fra kl. 09:00 – 15:00.

 

Finn status på byggesaker og reguleringsplaner

Du finner alle byggesaker i kommunens innsynsløsning ved å bruke denne lenken.

Du kan søke ved å legge inn gårds- og bruksnummer nederst i søkefeltet, eller du kan legge inn adressen i tittelfeltet lengre opp. Trykk "enter" eller "søk".

Reguleringsplaner
Skal du finne ut hva eiendommen din er regulert under? Da er denne kartløsningen god å bruke.

Du finner en mer avansert kartløsning her. Video av hvordan du finner reguleringsbestemmelsene finnes her.

Velg "Arealplaner" under kommunevåpenet øverst til venstre. Alle planer i kommunen kommer da opp som "blå felt". Skriv deretter inn Gnr og Bnr i feltet "Søk sted".

  1. Dersom eiendommen da vises uten farge, betyr det at det ikke er en reguleringsplan for denne eiendommen. Velg da "Standard kart" øverst til venstre, og velg "Kommuneplan" i rullegardinmenyen rett under (her kan man også se flyfoto og skråbilder hvis man ønsker).
  2. Hvis eiendommen vises "grønn" betyr det at eiendommen ligger i Kommuneplanens arealdel som LNF-område (Landbruk-, natur- og friluftsområde), der alle tiltak krever søknad og dispensasjon. Unntaksreglene for søknadsplikten gjelder ikke i LNF-områder.
  3. Hvis eiendommen vises "gul" betyr det at eiendommen ligger i Kommuneplanens arealdel som boligområde. Bestemmelsene i Kommuneplanen gjelder da for denne eiendommen.
  1. Dersom eiendommen  vises med farge, betyr det at det er en reguleringsplan for denne eiendommen. Flytt pilen til eiendommen (reguleringsplanens yttergrenser vises da som en blå strek) og klikk på eiendommen. Plankart og Bestemmelser fremkommer da i nedre venstre hjørne under "Gjeldende planbestemmelser".

Dersom du ikke har Gnr/Bnr. kan du zoome deg inn i kartet ved å bruke knapp 2 over kartet (første "forstørrelsesglass"). Klikk i kartet – hold inne museknappen (venstre) –dra ut et område -  slipp knappen når du har valgt ønsket område.

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss