Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Regional plan for Ringeriksregionen er vedtatt

I september ble planprogrammet til Regional plan for Ringeriksregionen enstemmig vedtatt i fylkesutvalget i Buskerud.

Høring av planprogrammet for Regional plan for Ringeriksregionen ble gjennomført med høringsfrist 1. juli 2019. Det kom inn 12 uttalelser. Styringsgruppa drøftet innkomne uttalelser i sitt møte 12. august. Fylkesutvalget sluttbehandlet planprogrammet i fylkesutvalget og det ble vedtatt slik styringsgruppa for planarbeidet anbefalte.

Den regionale planen har til hensikt å legge til rette for utnyttelse av potensialet for vekst og verdiskaping i Ringeriksregionen ved å samordne innsats på tvers av kommunegrensene for å få til bærekraftig utvikling for bolig, næring, arealbruk og transport. Formålet med planarbeidet er også å bruke planprosessen til å knytte kommunene i Ringeriksregionen sammen til en sterkere region som fremstår mer samlet opp mot regionale og statlige myndigheter.

Planarbeidet er en partnerskapsbasert planprosess der Hole kommune, Ringerike kommune, Jevnaker kommune og Buskerud fylkeskommune er likeverdige parter.

Følg lenker til aktuelle saksdokumenter nedenfor:

  • Høringsuttalelsene

  • Oppsummering av høringsuttalelsene med kommentarer av de enkelte uttalelser

  • Sak til fylkesutvalget (sak 71/19)

  • Planprogram vedtatt 04.09.2019

Planarbeidet videreføres nå i tråd med planprogrammets føringer. Spørsmål kan rettes til prosjektleder Finn Ivar Lied på tlf. 32 80 86 20.

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss