Ringeriksregionen har vært en forsvarsregion i lang tid. Tyngdepunktet har ligget i Hole og Ringerike, som har vært vertskommuner for flere militærleirer. Mange i regionen har vært eller er tilknyttet Forsvaret som militær, sivilt ansatt eller familie.

Veteraner er mennesker med ulike erfaringer, opplevelser og behov. Ringeriksregionen ønsker at kommunene skal oppleves som gode og tilgjengelige for våre veteraner og deres nærmeste.
Vi vil med planen styrke rutiner for oppfølging av den enkelte og deres familier.

Planen kan du lese her - PDF-dokument.