Regionale samarbeid og allianser

Hole kommune har en rekke samarbeidsavtaler innen ulike tjenesteområder, men også politisk forankrede samarbeidsavtaler. Under her finner du samarbeidspartnere og allianser av politisk og strategisk art:

Rådet for Ringeriksregionen
Samarbeidsalliansen for Osloregionen
Vestregionen
Ringerike Utvikling
Kultursamarbeid
 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss