Folkemøte og åpne kontordager

  • Folkemøte på Sundvolden hotell tirsdag 15. mai kl. 18.30
  • Åpen kontordag på Herredshuset, Vik, onsdag 16. mai kl. 9-17
  • Åpen kontordag på Herredshuset, Vik, tirsdag 22. mai kl. 15-21