Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen her - bestill koronatest på tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Les mer...
error_outline
26. oktober kl. 09:31

Arbeidsgivere og andre kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Reguleringsplan Hagahaugveien 14 - legges ut på høring

Plan- og miljøutvalget i Hole kommune behandlet saken, i sitt møte den 16.11.2020, sak 051/20. Følgende vedtak ble fattet:

«Plan- og miljøutvalget vedtar å legge forslag til reguleringsplan for "Hagahaugveien 14", med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 02.10.2020, ut til offentlig ettersyn. Dette skjer med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, 1. ledd.»

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse eller til postmottak@hole.kommune.no innen tirsdag 29. desember 2020.
Merk brevet/mailen med saksnr. 18/2363.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingri Thingelstad: ingri.thingelstad@hole.kommune.no

Saksdokumentene finner du her

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss