Alle kommunene i Viken var nylig i møte med Viken fylkeskommune og Statsforvalteren om situasjonen.

– Både vi og fylkeskommunen er helt enige om at alle barn og unge med lang og utrygg skolevei skal få plass på bussen. Men for å få bukt med problemet med overfylte skolebusser, må vi nå be om at de som ikke har krav på skoleskyss eller har gyldig billett finner andre måter å komme seg til skolen på, sier tjenesteleder for skole, Merete Ludmann.

Ludmann oppfordrer rett og slett færre innbyggerne om å reise med bussen, og å heller bruke sykkelen eller gå hvis det er mulig. 

– Hvis det går flere busser fra samme holdeplass, er det dessuten lurt å møte opp i god tid og bidra til at passasjerene sprer seg på flere busser. Kanskje betyr det at du må gå hjemmefra fem minutter tidligere om morgenen, avslutter Ludmann.

Koronasmart 1080_1080 kolasj.png

Dette er godt smittevern på bussen

For alle reisende gjelder Helsedirektoratets anbefalinger om smittevern. I Viken anbefales det nå blant annet å:

 • benytte alle sitteplasser som ikke er sperret av. Det er bedre å sitte skulder mot skulder enn å stå i midtgangen. 
 • holde avstand til andre passasjerer og unngå kontakt ansikt til ansikt. 
 • bruke munnbind når du ikke kan holde anbefalt avstand til andre. Gjelder ikke barn under 12 år.
 • kjøpe billett på forhånd. Du kan ikke bruke kontanter om bord. 
 • vask hendene ofte og grundig.
 • hoste i papirlommetørkle eller albuen.
 • ikke gå om bord dersom du ser at det er trangt om plassen. 
 • ikke reise kollektivt hvis du er syk eller hvis du er på vei til eller fra testing for Covid-19.  

Dette skjer de neste ukene

Viken fylkeskommune og kollektivselskapene kommet opp med en rekke tiltak for å bedre situasjonen på skolebussen. Tiltakene settes i verk så raskt som mulig i ukene framover: 

 • Det settes inn ekstra kapasitet etter behov. Kollektivselskapene skaffer nå flere busser og sjåfører til perioden vi nå går inn i.
 • På grunn av enkelte overfylte skolebusser, vil kollektivselskapene plassere ut personell på utvalgte holdeplasser når skolene starter opp igjen, for å hjelpe til med å spre de reisende på flere avganger og sjekke billetter.
 • Videre vil fylkeskommunen jobber med å få på plass koronaveiledere som minner om avstand og munnbind på de videregående skolene, som også vil bli brukt ved påstigning til skoleskyssen.
 • Fylkeskommunen har bestilt munnbind som vil bli utdelt til elevene på videregående skoler, for bruk både på skolen på skoleskyssen. Informasjon om hvordan dette gjøres ved skolene.

I tillegg holdes fremdører og de forreste seterekkene på bussen avstengt, seter sperres av for å hindre at folk sitter ansikt mot ansikt, renholdet på busser og billettmaskiner trappes opp og informasjon om reiseråd økes.