LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Revisjon av temaplan for kulturminner i Hole – varsel om oppstart og høring av planprogram

Hole kommune starter arbeidet med revisjon av temaplan for kulturminner. Formannskapet vedtok i møte 9. juni kunngjøring om oppstart av planarbeid og høring av planprogrammet.

Temaplan for kulturminner (heretter omtalt som kulturminneplan) skal ivareta lokalmiljøenes og kommunens interesser, så vel som regionale og nasjonale interesser og mål knyttet til forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer.

Hole kommune vedtok 2018 temaplan for kulturminner og kulturmiljøer – vest for Kroksund. Storøya ble tatt med i kulturminneplanen som ble vedtatt i 2018. Dette planprogrammet handler om revisjon av temaplanen for å innarbeide kulturminner og kulturmiljøer – øst for Kroksund og de andre øyene. Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer – vest for Kroksund ligger på kommunens hjemmeside her https://www.hole.kommune.no/vedtatte-planer-forskrifter-og-fagrapporter.5930593-388405.html

I forbindelse med dette planarbeidet ønsker kommunen forslag og innspill vedrørende viktige temaer, kulturminner og kulturmiljøer som bør inngå i planen.

Planprogrammet for kulturminneplan legges ut til offentlig ettersyn og til høring. I planprogrammet står det mer om formålet med planarbeidet, hvilke temaer som skal vurderes og hvordan prosessen skal gjennomføres. 

Planprogrammet ligger her

Ved spørsmål om planarbeidet ta kontakt med Kultur og fritid

ved Håvar Austgard epost havar.austgard@hole.kommune.no  eller tlf 450 39 062

Forslag og innspill kan sendes Hole kommune, epost: postmottak@Hole.kommune.no

Innspill merkes arkivsaksnr. 20/476.  Frist for innspill er 3. september 2021.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss