Dypdal er i dag tjenesteleder for tiltak for funksjonshemmede i Hole kommune. 
 - Vi er svært fornøyde med å få Rikke inn som ny kommunalsjef for en viktig og utfordrende sektor, sier Torger Ødegaard, kommunedirektør i Hole kommune. Prosessen som ligger til grunn for beslutningen var grundig, og ble gjennomført av et eksternt rekrutteringsbyrå. Etter en totalvurdering falt valget på Rikke som konstitueres i stillingen for inntil to år.  Det var 13 søkere til stillingen.

Lang erfaring i kommunehelsetjenesten

Rikke Dybdal har hatt mange ulike roller i kommunehelsetjenesten: som både hjelpepleier og sykepleier på sykehjem, i hjemmetjenesten og med palliasjon. I Hole kommune har hun jobbet innen Tiltak for funksjonshemmede (TFF) fra 2011 – 2013 som enhetsleder i omsorgsbolig B. Fra 2013 -2023 som tjenesteleder for TFF.

Hun er utdannet sykepleier, og har i tillegg utdanning i helserett og saksbehandling, helse og omsorg i plan og senest helseledelse på BI. Rikke mottok Varmeprisen i 2017. I 2022 var hun nominert i kåringen av «Fremtidens ledere i kommune- og helse-Norge 2022.

-Jeg ser på meg selv som en utpreget relasjonsleder og kulturbærer. Jeg har stort engasjement, en betydelig arbeidskapasitet, og en positiv nysgjerrighet på både fag og folk. Liker nye utfordringer, utvikling og teknologi, forteller Rikke.

Har et godt og etablert samarbeid

Dette er en krevende stilling, men samtidig utrolig spennende, sier Rikke. - Det å være en del av velferdsområdet har vært, og vil fortsette å være et kontinuerlig forbedringsarbeid. Mye handler om å ta de smarte valgene, enten det gjelder driften med de kjerneoppgaver vi har, mestringsteknologi og selvfølgelig å ta vare på medarbeidere. Videre er samarbeidet med Frivilligheten, lag og foreninger viktig og spennende. Hole er heldig som har mange som vil yte noe for fellesskapet, utdyper hun.

Rikke er opprinnelig dansk, har bodd i Norge siden 2001. Hun bor på Tyristrand sammen med Rolf. På fritiden liker hun å sykle, reise og jobbe i hagen. Hun har i tillegg et sterkt engasjement for Vikingeskipbyggingen på Sundvollen i Hardraade vikingskipforening.