Du er her: Hjem

Ringerike O-lag: Desemberløypa er klar!

Ringerike O-lag har hver måned en tur- og treningsløype som alle fritt kan bruke. I desember er løypa i Hole med utgangspunkt fra ungdomsskolen og i området Steinsåsen og Biliåsen.

ROLs desemberløype er nå hengt ut med utgangspunkt fra Hole ungdomsskole på utsnitt av kartet Vik i målestokk 1:7.500. Postene er markert med skjermer med refleks. Hele løypa er på 5,4 km, men den kan lett deles i to sløyfer eller kortes ned. Det er nå bart og fint i terrenget. Løp ikke over dyrka mark om den  ikke er snødekt eller frossen eller gjennom hager.

God tur!

Les mer her.

Kart kan du laste ned her.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss