Postene er merket med orienteringsposter med refleks. Hele løypa er på 4,9 km, men du kan velge ut postene etter den turen du selv vil ta.

O-laget minner om at du viser hensyn ved parkering, og ikke ferdes gjennom hager eller på dyrket mark som ikke er frossen eller snølagt.

Kart over løypa finner du her.