www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Ringeriksbanen og E16: Oppsummering fra informasjonsmøte om status for institusjonene

Bane NOR holdt et informasjonsmøte på Hole bo- og rehabiliteringssenter den 13. juni for beboere, pårørende og ansatte.  Presentasjonen og en oppsummering av spørsmålene og innspillene finner du som vedlegg.

Del dette:

Skjema