Royse Skole 2

Røyse skole

Røyse skole ble innviet 6. november 1959, etter at det ble vedtatt å slå sammen tidligere Stadum og Hundstad skolekretser til en krets.

Røyse skole ligger midt på Røysehalvøya. Prestegårdsveien 29, 3530 Røyse.

Skolens motto er: ALLE INNENFOR - INGEN UTENFOR.

Rektor er Sissel Gerhardsen Røine

Røyse skole har totalt 175 elever i  skoleåret 2018/2019.

Skolen har en klasse pr. trinn. 1 - 7. Skolen ligger i nydelige og  trygge omgivelser med lekeområder. 

Det er gangveier til skolen.

 

SFO

Skolen har  morgenåpent SFO fra kl 07:30 - 08:00 for de som har plass.

SFO tider etter skoletid for de som har plass:

Mandag:    13:45 -16:30
Tirsdag:     12:00 -16:30
Onsdag:    13:45 -16:30
Torsdag:   12:30 -16:30 for 1.og 2. trinn
Torsdag:   13:45 - 16:30 for 3. og 4. trinn
Fredag:     12:00 -16:30
 

Kontakt oss

Røyse skole, sentralbord

Tlf.: 32 16 12 40
SMS: 59 44 00 11
E-post: royse@holeskolen.no

Telefon direktenumre

47 67 37 15 - Rektor
90 58 89 35 - Inspektør
32 16 12 45  - Telefonkiosk
99 71 20 06 - IT-veileder
45 60 10 10 - Driftstekniker
90 29 30 28 - SFO-leder
99 56 00 81 - SFO Mobil
97 06 88 64 - SFO Mobil

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss