For å kunne stemme ved sametingsvalget, må du være innført i Sametingets valgmanntall. Du kan kontrollere om du står i Sametingets valgmanntall på følgende steder:

  • Herredshuset
  • Biblioteket

Alle velgere som er registrert i Sametingets valgmanntall får tilsendt et eget valgkort for sametingsvalget. Husk å ta vare på dette kortet og ta det med deg når du skal stemme. Hvis du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget, bør du kontakte Sametinget på tlf. 78474000.

Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall, og du har begjært deg innført, eller dersom du mener det er andre feil i manntallet kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen skal sendes til Sametinget:

Sámediggi - Sametinget
Ávjovárgeaidnu 50
9730 Karasjok/Kárášjohka

Siden Hole kommune har under 30 manntallsførte i Sametingets manntall er det kun anledning å avgi stemme til Sametinget i forhåndsstemmeperioden, dvs. t.o.m. 8. september kl. 14:30.

Les mer om sametingsvalget og stemmerett her