2019/2020

Navn Tlf Mail Avd Representerer
Anne Karin Ose Austad 92061637

annekarino@hotmail.com

Kongsgården Foreldrene
Nina Bråthen 95932510 nina.br.93@hotmail.com Alvestua Foreldrene
Sjur Vidje 97128655

sjur.vidje@gmail.com

Trollkroken Foreldrene
Toril Nyhuus 40911080

toril.nyhuus@hole.kommune.no

Trollkroken Ansatte
Maryann Andersen 41671412

maryannandersen0@gmail.com

Kongsgården Ansatte
Martine Saga 95418892

martine_86@hotmail.com

Alvestua Ansatte
Nils H. Kiær 952 87 804

ni-herm@online.no

Hole kommune Politiker


 

Skjema

Del dette:

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss