Møtet ble avholdt via Teams. Se hele opptaket her.

Les mer om saken her.