Seks personer har fått påvist smitte 24.10.2020. Smittetilfellene har tilknytning til det lokale utbruddet på Elstøen. Det er hittil påvist til sammen 11 smittetilfeller hos Elstøen.