Behandling med Paxlovid bør starte så tidlig som mulig. Helsedirektoratet anbefaler derfor at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege raskt, se informasjon til innbyggere på helsenorge.no.

Personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom vil derfor ha behov for tilgang til selvtester. 

Selvtester utleveres gratis på Herredshuset, publikumskontoret alle hverdager fra kl. 09.00 - 15.00.