Sensitiv informasjon bør ikke sendes via e-post. Vi oppfordrer deg til å benytte e-dialog (sikker post) ved oversending av sensitiv informasjon til Hole kommune.
E-dialog er sikkert og krypterer informasjonen du sender. For å benytte tjenesten må du autentisere deg ved hjelp av ID-porten, Bank-ID etc.

Send sikker post til Hole kommune her

Send sikker post til PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) her 

(Vedlegg til PP- tjenesten kan kun være i PDF-format.)