Du sparer tid, penger og frustrasjon!

Med en digital innsending i eByggesøk blir selve søknadsprosessen enklere for deg.

  • Digital nabovarsling gjør at du sparer tid, penger og frustrasjon fordi alt arbeid med utsending av nabovarsel gjøres automatisk. Du slipper dermed å bruke tid på å skrive navn og klistre på frimerker på et manuelt nabovarsel, i tillegg til at du sparer kostnader til frimerker og rekommandert postutsendelse
  • Du slipper kostnader ved mangelbrev fra kommunen når du kan bruke vår veileder til å fylle ut komplett søknad
  • Kommunens saksbehandler kommer raskere i gang med behandling av digitale søknader, og du kommer raskere i gang med ditt byggeprosjekt

Les mer om eBygesøk: Enklere byggesøknad | eByggesøk (ebyggesok.no)