Skatteoppkreveren har ansvar for regnskapsføring og innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift, samt informasjon til og kontroll av arbeidsgiverne.  

Kommunens avgiftskontor har ansvar for innkreving av kommunale avgifter, eiendomsskatt og kommunale regninger for bl.a. barnehage, SFO og boliger.