For skole/SFO betyr dette følgende:

 • Elever som er syke, har symptomer på luftveisinfeksjoner/forkjølelse, er ute av form, skal holdes hjemme. Blir eleven syk i løpet av skolehverdagen, blir det ringt hjem, eleven må hentes med en gang. Mens eleven venter på å bli hentet, vil eleven måtte vente alene eller sammen med en voksen ute eller på et eget rom. Eleven holdes hjemme en dag etter at symptomene er borte.

 • Elever som er i risikogruppen eller har foreldre/søsken som er i risikogruppen, og av den grunn ikke kan møte på skolen, må ha legeerklæring fra fastlegen.

 • Dersom dere uten at eleven er syk eller er i/har noen i risikogruppen, likevel velger å holde eleven hjemme, må eleven meldes ut av skolen og dere som foreldre overtar undervisningen og opplæringsplikten. Eleven vil da ikke få digital undervisning fra skolen eller få tilgang til opplegg fra skolen.

Skoleskyss

 • Vil gå som «normalt» for de som bruker disse. (Fra Utdanningsdirektoratets side: Elever som er avhengig av skoleskyss, må få den skoleskyssen de trenger for å komme seg til og fra skolen. I praksis betyr dette at retten til skoleskyss skal gå foran avstandskravet som er beskrevet i smittevernveilederen for kollektivtrafikk. Skoleskyss på gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever, selv om dette er et krav for andre reisende.)
 • Beskjed fra Brakar: Alle sitteplasser i bussen kan nå benyttes, med unntak av 1. seterad bak sjåfør og seter som vender mot kjøreretningen. Dette gjelder også for gult nivå. Fordør vil bli åpnet, og elever skal validere skolekortet. Brakar ønsker at skolene på nytt påpeker overfor elevene betydningen av god håndhygiene både før og etter reisen med buss/drosje.
 • Det oppfordres fremdeles til at de elever som har mulighet, velger å gå, sykle eller bli kjørt til skolen.

Oppmøte på skolene

 • Vi ber om at elevene sendes til oppmøte så nære skolestart som mulig, da vi da ikke klarer å holde kontroll på gruppene. 
 • På hver skole vil det være egne beskjeder for oppstilling og inngang i garderobene, slik at ikke alle går inn på en gang.
 • Elevene vil etter hvert være i de vanlige klasserommene sine med vanlig avstand. Elevene bør unngå å blandes med de andre klassene ute eller inne. (Valgfag og Fremmedspråk er godkjent og vil gå som «normalt», med mer bestemte sitteplasser.)
 • Elevene vil forholde seg til samme gruppe gjennom hele uken. Er det behov for å bytte grupper vil dette først skje ved ny uke både i skole. Elever på samme trinn kan samarbeide – helst ute. 
 • Skolene har normalt skriveutstyr og fargeblyanter stående. Det er fint om flest mulig har med skrivesaker og fargeblyanter i eget pennal, så vi slipper at mange tar på de samme blyantene.
 • Skolegården vil bli delt opp for ulike klasser/trinn.
 • Foreldre får ikke anledning til å følge eller hente eleven inne på skolen. Hold avstand til andre elever ute. (Dersom det er vanskelig å ikke følge inn for nye 1. klasseelever, ta kontakt med lærer/SFO-leder for en løsning, evt. la barnet ha kortere dager på SFO).

SFO

 • Er åpen for de som har plass. SFO organiseres nå trinnvis.
 • Åpningstiden er redusert med en halv time, SOS-SFO har morgenåpent fra 7.30, men stenger 16.00. Vik og Røyse SFO har ikke morgenåpent og stenger 16.30.
 • For de som ikke har SFO-plass, men har foreldre i samfunnskritiske stillinger og på bakgrunn av dette har behov for sfo-plass, må sende skolen ved rektor en søknad med bekreftelse fra arbeidsgiver. Disse plassene må betales for etter gjeldende sats. Har man behov for større plass enn normalt eller vanligvis ikke har plass, må det betales dagsatser, kr 206,- pr dag, eller man kan søke om flere dager/plass. SFO-vedtektene gjelder som vanlig.
 • Det må medbringes matpakke både til skole og SFO, matpenger i SFO vil ikke bli fakturert. Matpenger som ble fakturert for i august vil bli trukket på neste faktura.
 • Det vil bli fjernet en del leker, da de må vaskes minst daglig etter bruk. Det er for å hindrer at mange tar på de samme lekene. 
 • Det skal ikke tas med leker/kosebamser o.l. hjemmefra til verken skole eller SFO.

Rutiner for håndvask

 • Ved ankomst skole
 • Før måltider/mathåndtering
 • Etter toalettbesøk
 • Ved synlig skitne hender (eksempelvis når man går inn etter utelek og hendene er synlig skitne)
 • Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen)
 • Etter kontakt med dyr
 • Skolen skal ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for elever/ ansatte