Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste. Barn i alderen 6 – 20 år og deres foresatte blir fulgt opp planmessig med helsefremmende og forebyggende helsearbeid. Vi samarbeider tett med andre for å styrke familiens muligheter og egenmestring.

Vi ønsker å:

 • Fremme psykisk og fysisk helse
 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • Forebygge sykdommer og skader

Vi  følger nasjonale retningslinjer for smittevernstiltak i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Innen skolehelsetjenesten jobber  helsesykepleier i samarbeid med  helsestasjonslege, fysioterapeut, kommunepsykolog og skolens personell.
Skolehelsetjenesten er en del av helseavdelingen og skolen. Vi samarbeider med spesialisthelsetjenesten, barnevern og psykiatritjenesten (Nav).

Program for skolehelsetjenesten

 1. Trinn

Skolestartundersøkelse ved helsesykepleier og lege før skolestart.

Felles foreldremøte før skolestart.

 1. Trinn

Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-POL)

 1. Trinn

 Undervisning om seksuelle overgrep mot barn. Høyde- og vekt måling individuelt med samtale om kosthold.

 1. Trinn

Psykologisk førstehjelp

 1. Trinn

 Pubertetsundervisning. Mulighet for individuell samtale og eventuelt grupper.Helsesøster ønsker å delta på foreldremøte.

 1. Trinn

Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR)

 1. Trinn

Undervisning om vold i nære relasjoner.

Høst 2018 HPV-vaksine, tilbud til både jenter og gutter, 2 doser.

 1. Trinn

Foreldremøte.

Jente - og guttegrupper. Målrettet individuell helseundersøkelse.

 1. Trinn

Seksual-  og rusundervisning ved  helsesykepleier i samarbeid med faglærer.

Foreldremøte med SLT koordinator.

Psykisk helseuke. Psykologisk førstehjelp.

    10. Trinn

Vaksine mot Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DPT-POL)

Vaksinasjonskort

Videregående skole

Psykologisk førstehjelp, samtaler, VIP uke.

Fra juni 2018 er det ikke lenger generell anbefaling til helsefagstudenter om å ta BCG.

Meningokokk vaksine til russen.

 Henvisningsskjema finner du her 

Del dette:

Tjenestebeskrivelser

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss