Du er her: Hjem / Ny innbygger / Skoler

Skoler i Hole

Hole kommune har følgende kommunale grunnskoler;

Vik skole, Røyse skole,  Sundvollen oppvekstsenter  og Hole ungdomsskole.

Spørsmål kan rettes til tjenesteleder skole: Merete Ludmann, tlf. 32 16 11 28.

Innmelding i skolen:

Innmeldingen skal skje elektronisk til Hole kommune.

Innmeldingsskjemaet finner du her

SFO:

Søknad om opptak skjer på fastsatt elektronisk skjema, via Hole kommunes hjemmesider.
SFO året er fra 1.8 til og med 31.7 med nytt opptak hvert skoleår. Søknadsfrist er 15.mars (første mulige oppsigelse er fra 1.august, dvs. plassen endres fra 1.oktober). Oppsigelse/reduksjon av plass skjer på elektronisk skjema og regnes fra den 1. hver mnd, med to mnd. oppsigelse. Eks: Sies det opp før 1. mars, må det betales for mars og april. Foreldre som sier opp plassen med virkning fra 1. april eller senere må betale ut SFO året. Det vil si for april, mai og juni.

Bytting av skole:

Det er den skolen eleven flytter fra som skal sende flyttemelding til den skolen eleven skal begynne på.

Skoleskyss:

Søknadsskjema  finner du her

Skoleruta:

Oversikt over gjeldende skolerute finner du her.

Kulturskolen:

Kulturskolen holder til på Kjellerbergsenteret, Jomfrulandveien 2, 3530 Røyse tlf. 32 16 11 98 / 99.

Rektor er Olga Alexandra Holter  tlf. 32 16 11 98 / 409 09 600

Voksenopplærling:

Lærlingesenteret for voksne holder til på Hønefoss Arena, Ringeriksgata 35, 3510 Hønefoss. Tlf. 32 11 79 50.

Hole kommune har samarbeidsavtale med Ringerike kommune om  opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Informasjon om norskkurs for innvandrere og de som har  rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap finner du her.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss