Du er her: Hjem / Ny innbygger / Skoler

Skoler i Hole

Hole kommune har følgende kommunale grunnskoler;

Vik skole, Røyse skole,  Sundvollen oppvekstsenter  og Hole ungdomsskole.

Spørsmål kan rettes til tjenesteleder skole: Merete Ludmann, tlf. 32 16 11 28.

Innmelding i skolen:

Innmeldingen skal skje elektronisk til Hole kommune.

Innmeldingsskjemaet finner du her

SFO:

Søknad om opptak skjer på fastsatt elektronisk skjema, via Hole kommunes hjemmesider.
SFO året er fra 1.8 til og med 31.7 med nytt opptak hvert skoleår. Søknadsfrist er 15.mars (første mulige oppsigelse er fra 1.august, dvs. plassen endres fra 1.oktober). Oppsigelse/reduksjon av plass skjer på elektronisk skjema og regnes fra den 1. hver mnd, med to mnd. oppsigelse. Eks: Sies det opp før 1. mars, må det betales for mars og april. Foreldre som sier opp plassen med virkning fra 1. april eller senere må betale ut SFO året. Det vil si for april, mai og juni.

Bytting av skole:

Det er den skolen eleven flytter fra som skal sende flyttemelding til den skolen eleven skal begynne på.

Skoleskyss:

Søknadsskjema  finner du her

Skoleruta:

Oversikt over gjeldende skolerute finner du her.

Kulturskolen:

Kulturskolen holder til på Kjellerbergsenteret, Jomfrulandveien 2, 3530 Røyse tlf. 32 16 11 98 / 99.

Rektor er Olga Alexandra Holter  tlf. 32 16 11 98 / 409 09 600

Voksenopplærling:

Voksne elever bosatt i Hole kommune vil få sin undervisning på Voksenopplæringssenteret i Kunnskapssenteret i Sandvika i 4. etasje, Otto Sverdrups Plass 4, 1337 Sandvika. ( mailadr.: voks@baerum.kommune.no  Tlf: 67 50 67 50 ) Dette ligger to minutter unna Sandvika bussterminal hvor bussen stopper. 

Link til hjemmesiden deres er: www.bkvo.no

Her finnes alle tilbud voksenopplæringssenteret har. Dersom du lurer på hvilket kurs som passer for deg, vil  Voksenopplæringssenteret i Sandvika vil være behjelpelig, evt. kan Hole kommune v/tjenesteleder skole kontaktes. Voksenopplæringssenteret i Sandvika har mange tilbud på dagtid og noen på kveldstid. 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss