Vi får ofte spørsmål om kommunen kan skrive ut nabolister/nabovarselliste i byggesaker. Dette må du skaffe selv ved å kontakte Ambita Infoland.

Se veiledning for bestilling her. Vi anbefaler at du kommer til enighet med naboene dine om ditt byggeprosjekt slik at du unngår merknader i byggesaken. Dersom det er nabomerknader gjelder ikke 3-ukers fristen.