SLT-koordinatoren for Hole og Ringerike kommuner har sin arbeidsplass i Ringerike kommune.

Kontakt på e-post: karianne.berg@ringerike.kommune.no
Mobil: 970 82 960