Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear

Miljørettet helse- og smittevern

Miljørettet helsevern – lokalt folkehelsearbeid

Miljørettet helsevern er en lovpålagt tjeneste i henhold til Folkehelseloven. Den pålegger kommunen å ha oversikt over positive og negative faktorer i miljøet som kan innvirke på befolkningens helse. Det fysiske miljø som omgir oss er grunnleggende for helse, trivsel og livskvalitet. Miljørettet helsevern omfatter de faktorer som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.
Disse faktorene kan være : Støy, inneklima, luftforurensning, avfall, stråling, uv stråling fra sol og solarium, radon, elektromagnetiske felt fra mobil og trådløse sendere, forurensning til vann og grunn, lukt og smittevern.

Viktige fokusområder

 • Arbeidsmiljø for barn i skoler og barnehager: Veiledning, tilsyn og godkjenning av skoler og barnehager etter barnas arbeidsmiljølov.
 • Hygiene i lokaler: Veiledning, tilsyn og godkjenning av lokaler hvor offentligheten har adgang: frisører og hudpleievirksomhet, campingplasser, svømmehall m.m.
 • Inneklima: Tilsyn og veiledning i forhold til luft, støv, støy, belysning m.m.
 • Røykfrie innemiljøer: Tilsyn og veiledning ved klager eller ordinære tilsynsrunde
 • Støy og luftforurensning: Råd, uttalelser og veiledning
 • Stråling: Veiledning og tilsyn med solarier, radon m.m.
 • Vann: Oversikt over badevannskvaliteten i Hole kommune. Veiledning og tilsyn ved basseng / svømmehaller, badeanlegg, boblebad og badstuer.

Tjenesten er organisert under helseavdelingen. Vi gir råd, veiledning, godkjenning og uttalelser om helsemessige forhold overfor andre fagmyndigheter, virksomheter og befolkningen forøvrig.

For mer informasjon se Forskrift om miljørettet helsevern

Kommunelegen 
 Kommuneoverlegen er medisinsk faglig rådgiver, og skal medvirke til å sikre at kommunen oppfyller sine plikter og oppgaver i forhold til en hver tid gjeldende regelverk.

Kommuneoverlegefunksjonen omfatter rådgivning innen:

 • Miljørettet helsevern og smittevernsarbeid

 • Helseberedskap, helseopplysningsarbeid og overvåking av helsetilstanden

 • Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i helse- og sosialtjenesten

 • Kommuneoverlegen deltar i kommunens overordnede planleggings- og utviklingsarbeid.

 • I virksomheter som har betydning for innbyggernes helse, skal kommuneoverlegen medvirke til at helsemessige hensyn til en hver tid blir ivaretatt.

Barnehager og skoler skal være godkjente etter bestemmelsene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler . Godkjennings- og tilsynsmyndighet er delegert til kommuneoverlegen.

Smittevern
Smittevernlovens formål er å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land.

Kommunene er pålagt ansvaret for smittevernet på lokalt nivå, mens de regionale helseforetakene skal sørge for nødvendig spesialistbehandling i forbindelse med smittsomme sykdommer. Helsedirektoratet er nasjonal smittevernmyndighet, mens Nasjonalt folkehelseinstitutt er statens smitteverninstitutt.

Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. Loven skal ivareta rettssikkerheten til den enkelte som blir omfattet av smitteverntiltak etter loven.

Reisevaksinasjon

 Kontakt din fastlege. Vaksinekontoret i Ringerike les mer her.

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss