For tiden er Hole kommune på nivå 2 i tiltaksvurderingen fra FHI. Lokalt bosatt besøkende, og andre besøkende fra kommuner med nivå 1-2 til våre institusjoner, anbefales å forholde seg til råd fra FHI, første del: Besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner - FHI

Ved besøk fra kommuner med høyt risikonivå (4 – 5) f.eks. Oslo, vil «Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko» gjelde ved kommunens sykehjem og omsorgsboliger.