Håndtering og deponering av snø

Brøytesnø kan inneholde betydelige mengder med miljøgifter og søppel. Derfor er det ikke lov å tippe den i vann og vassdrag, og deponering må skje på godkjente plasser.

 

Miljømyndighetene har de siste årene satt økt fokus på forurensning som brøytesnø spesielt fra parkeringsplasser og veier, kan inneholde. Miljøgifter og søppel kan spres når denne snøen kjøres bort og dumpes dumpes i vassdrag eller lagres på andre steder der snøen ved smelting utgjør en forurensningsfare. Det gjelder derfor spesielle regler og hensyn for virksomheter, både oppdragsgivere og utførende, som håndterer snømasser.

"Informasjonsskriv til virksomheter som håndterer og deponerer overskuddssnø" gir mer bakgrunn og veiledning om hva som er påkrevd for at snøhåndteringen skal være lovlig.

Hva er overskuddssnø?
Som overskuddssnø anses all snø som må fjernes fra der den er brøytet, f.eks. parkeringsplasser, veier, buslommer, gårdsplasser e.l. og legges på et annet sted. All dumping av snø anses som håndtering av overskuddsnø.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss