Du er her: Hjem

Søk kompensasjonsordning for næringslivet - runde 7

Hole kommune skal fordele runde syv i Stortingets tilleggsbevilgning til den kommunale kompensasjonsordningen. Ordningen skal gå til virksomheter som er rammet av inngripende restriksjoner, og som opplever at reservene er brukt opp etter flere runder med nedstenginger. Dette er også en ventilordning som kan brukes til å hjelpe de virksomhetene som av ulike grunner faller utenom lønnsstøtteordningen eller den generelle kompensasjonsordningen.

Hole kommune er tildelt 314.000 kroner fra Kommunal- og distrikstdepartementet (KDD). Støtten skal benyttes til lokale virksomheter.

Søknadsfrist er tirsdag 29. mars 2022, kl. 12.00.

Hvem kan søke:

Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av regionale eller nasjonale smitteverntiltak. Denne runden retter seg spesielt mot:

  1. Servering og skjenking
  2. Reisearrangør og overnatting
  3. Arrangør av arrangementer

Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak innført i desember og januar.

Tilskudd skal tildeles raskt og søknadene vil bli behandlet i ekstraordinært møte i formannskapet 4.4.22.

Søk her 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss