Hole medisinske senter 
I ukene 25 – 33 er det lavere bemanning grunnet ferieavvikling.

Legene på Sundvollen
Redusert bemanning uke 27-31.

Evity Helse 
Stengt uke 27, 28, 29 og 31.
Frist for å fornye faste resepter før ferien er uke 26.

 

Ved behov for akutt legehjelp utenfor kontorets åpningstider kontakt:

På dagtid:
Daglegevakt i Hole kommune Hole medisinske senter Tlf. 32 16 16 00

Etter kl. 15.00 og i helger/helligdager: Ringerike interkommunale legevakt,
tlf: 116 117

Ved alvorlig eller livstruende sykdom ring 113.