Du må ha en avtale med en saksbehandler dersom du kommer før kl. 10:00 eller etter kl. 13:00 i denne perioden. Den du har avtale med vil hente deg ved hovedinngangen.

For skriftlige henvendelser kontakt: postmottak@hole.kommune.no .

Viktige telefonnumre:
Barnevernvakt tlf.: 911 14 600
Vakttelefon vann og avløp tlf.: 916 03 174
Byggesaksavdelingen tlf.: 469 26 160. Se åpningstider i sommer: Kontaktinformasjon - Hole kommune
Pleie og omsorgstjenesten tlf: 32 16 33 00 eller 32 16 33 60.
NAV
Helsestasjonen tlf.: 469 26 111
Andre viktige telefonnumre

Mer kontaktinformasjon finner du på vår hjemmeside. Vi ønsker alle våre innbyggere og andre en riktig god sommer!