Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear

Sosialhjelp

Kommunen gir bistand i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV, herunder råd og veiledning, gjeldsrådgivning, økonomisk bistand og hjelp i forhold til rusproblemer, psykisk helse, midlertidig bolig og kvalifiseringsprogrammet.

 

Har du spørsmål om de kommunale tjenestene, kontakt:

NAV-leder Maria Bikset 922 22 073
Flyktningkonsulent Heidi Eriksen 413 45 558
Gjeldsrådgiver Trine Holm Andersen 404 67 837

Sosiale tjenester

 

 

Trine Senderud

Jan Erik Berg

Heidi Eriksen

412 74 625

413 02 769

413 45 558

Rus Kirsti Hagen 413 44 760
Støttekontakt Trine Senderud 412 74 625
Psykiatritjenesten Jane Nordhagen 938 60 942

 

Del dette:

Tjenestebeskrivelser

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss