Reformen har fem innsatsområder:

  • Et aldersvennlig Hole
  • Aktivitet og fellesskap
  • Mat og måltider
  • Helseehjelp
  • Sammenheng i tjenestene

Denne spørreundersøkelsen er åpen for alle innbyggere over 18 år. Dette er fordi vi ønsker innspill og tanker fra dere som er berørt av kommunens tilbud og tjenester nå, og fremtidens mottakere av tilbud og tjenester.

Undersøkelsen er anonym, og din identitet vil holdes skjult. Ingen identifiserbar informasjon vil bli lagret med svaret. 
Vi håper du kan hjelpe oss, med å svare på undersøkelsen!

Spørreundersøkelsen finner du her 

Har du ikke mulighet til å svare digitalt?
Du kan hente papirutgaven på Publikumskontoret, Herredshuset og Frivilligsentralen. Bevarelsen sendes/leveres Hole kommune, Publikumstjenesten, Viksveien 30, 3530 Røyse.

Mottar du tjenester fra hjemmetjenesten, kan de ta den med til deg. 

Har du spørsmål?
Ring Publikumskontoret på tlf 32 16 11 00.

Svarfrist: 5. november.