Språk i henhold til lokal rammeplan for Holebarnehagene

Gjennom systematisk tilrettelegging og tidlig stimulering har Holebarnehagene fokus på å skape et språkstimulerende miljø for alle barn.
Barna skal få grundig oppfølging i sin språkutvikling gjennom systematisk registrering av barns språk og begrepsutvikling. Alle barnehagene skal benyttes TRAS (Observasjon av språk i daglig samspill) som kartleggingsverktøy. Se prosjektbeskrivelsen her.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss