Statens vegvesen (SVV) har det formelle ansvaret for alt som skal skje på og langs den fredede veien. Venneforeningen Krokkleiva har sammen med flere andre aktører vært svært viktige bidragsytere til oppgraderingen av kleiva. Venneforeningen sier at de fortsatt vil bidra som best de kan, men de er avhengig av at SVV også tar en rolle i det gjenstående arbeidet.

SVV skrev i sin sluttrapport i november 2019  at midlene dessverre  ikke strakk til en komplett istandsetting av hele Krokkleiva. De var nødt til å prioritere de mest utsatte partiene, men dette er også de mest berømte partiene av kleiva.

Venneforeningens mål er å bidra til at Krokkleiva kan ferdigstilles i hele sin lengde, opp mot et resultat som du kan se langs den øverste delen.

På toppen av kleiva skal det settes opp en grind og gangport som erstatning for ferista og gjerdet som var der. Dette skal på plass før sauene slippes på beite.
Venneforeningen  i samarbeid med Hole Historielag jobber for å få oppgradert alle skiltene langs traseen, - dette håper de kan skje før sommeren.

For mer informasjon, kontakt Venneforeningen Krokkleiva v/Knut Grande, Mobil: 90 21 33 42.